Investigación: SISTEMAS AVANZADOS DE TELECOMUNICACIÓN