Investigació: APROXIMACIÓ AL CURRÍCULUM DELS SERVEIS SOCIOSANITARIS I INTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA