Investigació: DIDÀCTICA DELS SERVEIS SOCIOSANITARIS I INTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA