Investigació: URGÈNCIES MÈDIQUES EN CURES PAL·LIATIVES