Investigació: CONTROL SENSORIAL DE SISTEMES ROBÒTICS