Investigació: TREBALL FI DE MÀSTER. MALALTIES INFECCIOSES