Investigació: EL MÈTODE CIENTÍFIC EN LA PRESA DE DECISIONS MÈDIQUES