Investigació: APLICACIÓ DE LA EVIDÈNCIA EN LA PRÀCTICA CLÍNICA