Investigació: VICEDEGÀ/NA DE GRAU EN TERÀPIA OCUPACIONAL