Investigación: SUBDELEGADO/A DE GRUPO SEGUNDO CURSO