Investigación: SUBDELEGADO/A DE GRUPO TERCER CURSO