Investigació: VICEDELEGAT/DA D'ESTUDIANTS DE CENTRE