Investigació: Curs 1 de Grau en Enginyeria Informàtica en Tecnologies de la Informació