Investigació: MÀSTER PROPI EN PATOLOGIA MÈDIC-QUIRÚRGICA DEL SÒL PÈLVIC