Investigació: ASPECTES SOCIALS I LEGALS DE LA BIOTECNOLOGIA VEGETAL