Investigació: Estratègies de separació de proteïnes per anàlisi proteòmic