Investigació: Caracterització de modificacions de proteïnes