Investigació: Proteòmica funcional. Interaccions proteïna-proteïna. Interactoma