Investigació: Aplicacions clíniques de la proteòmica