Investigació: Anatomia dels genomes II: principals caracteristiques dels genomes eucariotics.