Investigació: APROXIMACIONS I CONSIDERACIONS PER A LA SEQÜENCIACIÓ DELS GENOMES