Investigació: Components d'un biosensor i classificació