Investigació: PROPIETATS ASSOCIADES A LES INTERACCIONS De l'AIGUA EN ELS ALIMENTS