Investigació: El problema de la contaminació atmosfèrica.