Investigació: Mesura de la contaminació atmosfèrica.