Investigació: Processos industrials i contaminació