Investigació: BIOINDICADORES VEGETALS DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA