Investigació: FONAMENTS DE LA QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA