Investigació: FACTORS CONTINGENCIALS I CONFIGURACIONS ESTRUCTURALS