Investigació: UNITAT DIDÀCTICA II. ALGUES, FONGS, BRIÒFITS, PTERIDÓFITOS i GIMNOSPERMES