Investigació: CODIFICACIÓ I PROTECCIÓ FRONT A ERRORS