Investigació: Variables aleatòries i vectors aleatoris.