Investigació: Sistemes guiadors amb simetria traslacional