Investigació: Disseny i càlcul de conduccions obertes (canals). Hidrometria