Investigació: Temps i capacitats de treball de les màquines.