Investigació: Maquinària de sembra i trasplantament, abonat i femada.