Investigació: UNITAT 1. INTRODUCCIÓ A LA CONSERVACIÓ D'ALIMENTS.