Investigació: UNITAT II: PROCESSOS DE CONSERVACIÓ BASATS EN LA REDUCCIÓ DE L'ACTIVITAT D'AIGUA.