Investigació: UNITAT IV: CONSERVACIÓ D'ALIMENTS BASATS EN LA UTILITZACIÓ DE BAIXES TEMPERATURES.