Investigació: UNITAT VI: TECNOLOGIES EMERGENTS EN LA CONSERVACIÓ D'ALIMENTS.