Investigació: INTRODUCCIÓ ALS MÈTODES D'ANÀLISI MULTIVARIANT