Investigació: PRESA DE DADES I MESURES EN FRUITERS. INTERPRETACIÓ I PRESENTACIÓ DE RESULTATS