Investigació: Planificació, desenvolupament i discussió d'un treball científic.