Investigació: APROFITAMENT DE RESIDUS EN LA INDÚSTRIA