Investigació: ANÀLISI DE LA GESTIÓ DE RESIDUS EN LES INDÚSTRIES