Investigació: Sistemes d'equacions lineals, matrius i determinants