Investigació: Substàncies aromàtiques i altres compostos volàtils