Investigació: Història del compostatge vs. situació i necessitats actuals