Investigació: Biaixos i causalitat en epidemiologia.