Investigació: Integració paisajística al medi agrari